Gamester - counter strike portal


Jump tutoriál

Stále víc lidi se ptá, ať už in-game nebo jinde, jak se skáče Long jump, co je tohle, jak to skočím atd. Dovolil jsem si svými slovy popsat, o co se jedná a zkusil jsem shrnout pár základních skoků.

 

Podrobněji si popíšeme:

 • Longjump
 • Highjump
 • Countjump
 • Double a multi countjump
 • Stand-up countjump
 • Wierdjump a Wierdjump after DD

Nahlédneme taky do tajů bhopu , včetně drop/up a stand-up bhopu.
No a nezapomeneme ani na Ladder jump.

 

Začneme vysvětlením několika pojmů, které budu používat:

 • Blok je vzdálenost 2 bloků od sebe, většinou v mezích 200-260 units.
 • Jumpoff je vzdálenost odrazu od okraje bloku, z kterého skáčete.
 • Landing je vzdálenost dopadu od okraje bloku, na který dopadáte.
 • Pre (Prestrafe) je vaše rychlost během odrazu, silně ovlivňuje výslednou délku skoku.
 • Strafe je pohyb podobný písmenu S. Rozdělíme si ho na tzv "céčka" to jest oblouky ve tvaru C (Podobně jako při lyžování). Při každém C zmáčkneme A nebo D, a budeme pohybovat myší na příslušnou stranu. Až dosáhnete vychýlení zhruba 15-30° (To je čistě na tom jak Vám to sedne, každý dělá jiné strafy), pustíme A nebo D a tento proces zopakujeme na druhou stranu. Následkem toho bude již výše zmíněný esíčkovitý pohyb, který Nás bude zrychlovat. Ze začátku dělejte 2-3 strafy, postupem času můžete počet zvyšovat a dělat rychlejší strafy, které Vás budou více zrychlovat.
 • MaxSpeed (Gain - viz dole) je maximální dosažená rychlost během skoku, čím rychlejší a efektivnější strafy děláte, tím jste během letu rychlejší.
 • Sync je synchronizovanost prováděných pohybů myší s klávesnící, tzn jestli když jdete myší doleva mačkáte A a doprava D, čím lépe to trefíte, tím větší máte zrychlení. Udává se aritmetický průměr všech strafů (V % ).
 • Gain je zrychlení (udává se celkový gain v závorce u maxspeed) a ve strafe stats je gain uveden pro každý strafe zvlášť. Já mám (+/-) 8-16 gain na strafe. Toto číslo v závorce např. Maxspeed: 330.000 (60.000) tedy znázorňuje zrychlení z rychlosti v době odrazu, v našem případě jsme se odráželi při rychlosti 270.000 units/s (330 - 60).

 

Long Jump:

Longjump je základní kámen na kterém stojí všechno ostatní, proto doporučuji před countjumpem, bhopem atd. nejdříve alespoň základně ovládnout techniku LJ. Podíváme se tedy jak na to. LJ se skládá z několika důležitých částí (Níže si je podrobně rozebereme):
 

 • Rozběh
 • Odraz
 • Strafování
 • Dopad

Rozběh: 

Rozběh je důležitý zejména proto, abyste nabrali rychlost, proto doporučuji při rozeběhu opisovat část oblouku. Rozeběhnete se, natočte se bokem a držte W + A/D (podle toho na kterou stranu jste se natočili). Nejlépe to uvidíte na obrázku, rozběh je jedna z nejlehčích částí LJ, proto se jí nebudu tolik věnovat, ovšem to že je lehká, neznamená že není důležitá!

Odraz: 

Pokud se již umíte rozběhnout, je na čase začít skákat! Jestli skáčete na blocích, je důležité mít co nejmenší Jumpoff (0-4), v opačném případě tuto větu ignorujte.

Takže rozebíhat se už umíme. Natočíme se bokem, rozeběhneme se směrem k okraji bloku, před okrajem zmáčkneme strafe na druhou stranu a pohneme myší, aby jsme se vymrštili (jako je to na obrázku). Zmáčkneme jump a zároveň pustíme W. Možná jste teď zmatení, podívejte se na obrázek a video (dole), pročtěte si v klidu text a část po části se to snažte pochopit, můžete si to i vyzkoušet, není to nic složitého.

 

První skok je bez strafe během letu, pouze s vysokým prestrafe.
Druhý skok je kopletní long jump se vším všudy, jak ho tu popisuji (Liší se rozběh, ten co je na videu ze začátku nedoporučuji, naučte se ten co je na obrázku výše).

Strafy: 

Jak je to popisováno výše, během letu byste měli dělat strafy, nebo-li opisovat tzv. "céčka" a dosáhnout výsledného esíčkovitého, zrychlujícího pohybu.

Dopad: 

Tento proces je snad každému jasný, před dopadem zmáčknete duck, čímž se skrčíte, níc víc, nic míň.
 Pokud jste se dočetli až sem, je načase pustit se do pilování vaší techniky!

 

High Jump:

High Jump je velmi podobný již zmíněnému long jumpu, ovšem, je těžší. Možná se teď ptáte co to vlastně HJ je? Odpověď je jednoduchá. HJ je každý skok, prováděný ve větší výšce než 70px. Důvod, proč je težší než klasický LJ se skrývá v samotném enginu hry Half-Life, na kterém běží CS 1.6. Může za to konkrétně jev zvaný Edgefriction, ten způsobuje že se při rozběhu směrem k okraji HJ od určitého bodu snižuje rychlost (až o 15%). Tetno jev se dá vypnout nastavením edgefriction na jinou hodnotu, než je 2, která je defaultní pro HNS a KZ mapy. eDark dále zjistil, že tento bod se při rovném běhu (250 units/s) nalézá zhruba okolo 13,6 px před okrajem, při rychlosti kolem 270 units/s se posouvá mezi 12-13 px před okraj. Zkoušejte nabrat rychlost mimo tuto hranici a zároveň se neodrážejte s jumpoffem blížícímu se 0. Lépe Vám to vysvětlí video, průběh je jinak úplně stejný jako u LJ popsaného výše.

Na videu je zanamenán skok blížící se Světovému rekordu na 10aa, ze začátku doporučuji třeba 208 blok.

 

Count Jump:

Pozn.: Ještě než to začnete studovat, chtěl bych říct, že CJ je velice pokročilá technika, k jejímu zvládnutí budete potřebovat dobré znalosti LJ a dlouhý trénink. Tato technika umožňuje vyhnout se edgefriction efektu při High Jumpu. Takto se dá highjump block překonat snáze než kdyby jste to zkoušeli "stylem Longjump," i když výška je stále 70px +. Důvodem je, že po použití ducku (viz. níže) se dostanete do vzduchu a hranici 13.6 px přeletíte. kromě toho s Count Jump prestrafe (i 290+) můžete dosáhnout větší rychlosti a lepšího jump-offu bez velkého zpomalení.
 

Návod:  

Countjump je kombinací několika technik, stejně jako Long Jump.

Rozběh:

Je stejný jako rozběh na LJ, musíte mít dobrý prestrafe. Na konci musíte provést duck (Skrčení). Doboručuji nabindovat duck na kolečko myši (Do konzole: bind mwheelup "+duck" pro duck na kolečku myši směrem nahoru, bind mwheeldown "+duck" pro směr dolů).

Duck:

Poté, co provedete duck, poletíte chvíli vzduchem. Tím se Vaše rychlost sníží (zhruba o 10units/s) dle toho, jak dlouho budete ve vzduchu. Nicméně rychlost můžete zvýšít strafováním, které již umíme z LJ, tím byste měli dosáhnout rychlosti okolo 275-276 units/s. Tato technika je obzvláště důležitá, také je nezbýtná pro techniky Double CountJump(DCJ) a Multi CountJump(MCJ).

Odraz:

Po provedení ducku přichází na řadu samotný skok. Jelikož jsme již edgefriction efekt překonali, je naším cílem co nejmenší jump-off. Při odrazu se můžeme vymrštit strafem na opačnou stranu než jsme natočeni.

Strafy:

Strafy snad nemusím popisovat, pokud je ještě neumíte, doporučuji se první naučit Long Jump.

Dopad:

Ten už také umíme z LJ. Před dopadem zmáčkneme duck. Někdy je dobré dopadat také do tzv. G-strafe, zvláště při runu.

 
Double/Multi Count Jump:

Double CountJump je technika používaná k lepšímu překonání Edgefriction efektu při High Jumpech. Pokud nezvládáte klasický CountJump, ani se do trénování DCJ, potažmo MCJ nepouštějte. Postup je stejný jako u CountJumpu s tím rozdílem, že provádíme 2 ducky za sebou, což je samozřejmě těžší.

Více Vám to snad osvětlí video.

 

Stand-Up Count Jump:

SCJ je technika které Vám usnadní skákání CJ, je dost podobná SBJ (Níže). Postup je podobný jako u CJ.

Rozběh:  

Je stejný jako u cj, rozeběhneme se směrem k bloku.

Duck: 

Tady přichází ten rozdíl, poté co provedete duck (doporučuji na kolečku myši, jinak nemáte šanci provést SCJ), se dostanete do vzuchu stisknete duck (na klávese) a pustíte ho těsně po odrazu.

Zbytek je stejný jako u CJ. 
 

Video si shlédněte 2-3x a pozorně sledujte co se děje s myší a klávesnicí, je to těžké na pohled!

 

Weird Jump:

Weird jump je technika k překonání extrémních vzdáleností 260+, avšak nedá se skočit jen tak, budete potřebovat nějaký vyvýšený blok (Krabice, nízká budova apod. - Jeden je např. na mapě hns_proworld, z T spawnu skočíme na vedlejší budovu (224HJ) doběhneme před 240HJ blok a zleva do něj vlezeme, v ducku, pozor průchod vypadá jako stěna a není vidět).

Rozběh:

Rozběhneme se směrem ke kraji bloku, před očekávaným místem dopadu by měl být volný prostor, nebo další blok, který budeme překonávat.

Duck:

Zde se rozchází teorie: Těsně před okrajem byste můžete zmáčknout duck a ihned pustit, jako u CJ s tím rozdílem, že už nedopadnete na blok, ale budete padat z něj na zem. Někdo tento duck provádí, někdo ne, je to na vás. Já osobně ho dělám, jelikož se mi zdá že mě víc zrychluje. Autor níže uvedeného videa provádí WJ bez ducku (WJ+DD se při překonávání rekordů neuznává).

Dopad:

Během letu si přesně určíte dříve odhadnuté místo dopadu. Pád trvá 0,5-1s podle výšky bloku. Ideální není moc vysoký, abyste nepřesáhli prestrafe 300!

Zbytek je stejný jako u LJ.

 

Bhop/Bhop in Duck:

Ptáte se co to vlastně ten Bunny hop je? Bunny hop (BJ) je základní technika v HNS a KZ . Umožňuje dosáhnout větší rychlosti než při normálním běhu. Jedná se o tzv. opakovaný skok, zkrátka v okamžiku dopadu skočíte znovu. Je důležité provádět strafy, které vás během letu zrychlí, jinak byste se postupně zastavili. Na čas kdy při dopadání zmáčknout skok musíte přijít sami, myslím že se to dá naučit za odpoledne.

Bhop in Duck (BiD) je technika podobná Bhopu popsanému výše. Začátek je stejný, jako rozběh a skok, akorát při dopadu se skrčíte a pokračujete dále buď v BiD, nebo se můžete opět v letu postavit a pokračovat v BJ. Tato technika je užitečná zejména pokud ztrácíte rychlost a potřebujete rychle zrychlit (snad jste se do toho nezamotali :D).

Bhop Long jump je vlastně BJ (Jak je popsáno výše).

  Další druhy Bhopu:

Drop BJ/BiD

Jak už název vypovídá, jedná se o Bhop, který je proveden po skoku z větší výšky než je plocha na které následně skáčeme. Je podobný WJ, akorát místo ducku provedeme skok. Nedosahuje však takových vzdáleností!

Up BJ/BiD

Up BJ/BiD je, jak je z názvu patrné, skok na blok větší výšky než blok z kterého skáčeme, je to opak DropBJ (výše).

Stand-up Bhop (SBJ)

Stand-up Bhop je jedna z nejúčinějších technik Bhopu. Její použití vás hodně zrychlí. Jde o to, že při letu zmačknete duck a okamžik před odrazem ho pustíte. To vám dá velké zrychlení.

Pěkné video, včetně Drop BJ a Up BJ/SBJ!

 Ladder Bhop (Ldbj)

Tato technika je velmi účinná, jelikož se s ní dají lehce překonat težké bloky (Např. 248 Block na c21_kitty2k_b2 , 1 dole na LJ blocích a 1 dole u T spawnu). Jedinou podmínkou je aby byl poblíž žebřík, z kterého se bude skákat.

V Podstatě máte 2 možnosti jak skočit Ldbj, a to následovně:

 1. Z žebříku dolů: Je to vlastně takový "Drop Ldbj", vylezete tak do půlky žebříku (záleží na výšce, tak aby vás to nezabilo) otočíte se tak, abyste ho měli za zády a stisknete Jump. Dál už je to stejné jako u BJ, ale nezkoušejte nic jako Ldbj in duck, za 1. to nepůjde, a za 2. Vás to pěkně zpomalí!
 2. Z žebříku bez jumpu (Real Ldbj): Tato technika je účinná hlavně při runu, jde o to že provedete Ladder Jump (Níže) a při dopadu se odrazíte jako u Bhopu, většinou se při letu otočíte o 180° a skočíte zpátky dolů/na protější budovu.

  Hns pozn.: Dejte si pozor, abyste se neodráželi po otočce přímo před žebříkem, CT by vás mohl zablokovat, odrážejte se vždy co nejdále od žebříku!Dá se to samozřejmě provést třeba z půlky žebříku (Pokud je nízko a nevezme Vám to moc HP).

 

Ladder Jump:

Ladder jump je technika která Vám pomůže doletět co nejdále od žebříku. Na hns mapách bývají bloky na které se dá dostat pouze Ladder jumpem (např.: c21_rainbow2k - na červené budově na T spawnu).

Nejdříve ze všeho se musíte naučit správně lézt po žebříku: K žebříku se natočíme šikmo, podíváme se směrem nahoru nebo dolu, podle toho kam lezeme (Nahoru se mi to zdá jednodušší, navíc směrem dolů asi Ladder jump neuděláte :) ) a držíme W + A nebo D, směrem k žebříku.

Tak, teď když už umíme lézt se můžeme dát do Ladder jumpu!

Lezení:

Lezeme tak, jak jsme se to naučili výše, nabereme tím dostatečnou rychlost.

Odraz:

Těsně před okrajem pustíme W a uděláme strafe na stranu směrem, kde byl žebřík. Až se dostanete nad žebřík měli byste být někde v půlce strafu, zbytek letu budete strafovat jako u LJ.

 

Jak říká Bugs Bunny: To je vše, přátelé. Snad to někomu pomůže. Chce to čas a trpělivost. Teď hurá na servery a zkoušet, zkoušet, zkoušet. 

  |   Tags:   |   Autor: Zoid

Obrázek uživatele Teo

no dik :D raz sa to hadam naucim :) :D


Obrázek uživatele Duska

Tak a teď už se to jen naučit!


Obrázek uživatele roxaNa

že som sa ja toho dožila :D good job :)


Obrázek uživatele M3rfys

Nápodobně :D


Obrázek uživatele Zoid

Díky, asi je na tom vidět, že hodně nemám co dělat :D

Ale tak snad to někomu pomůže, kdyby něco neváhejte mi napsat (na fóru nebo na steamu)


Obrázek uživatele Anonym

Čo v prípade, že presiahneme prestrafe 300? Občas mi tam ukáže napr. 308, vypíše nejakú hlášku a netuším čo to pre mňa v dôsledku znamená..


Obrázek uživatele Omar

Ja jsem si myslel, ze bhop se dela pres nabindovane kolecko na jump. Nez jsem se to dozvedel, tak jsem se to ucil dlouho pres mezernik a to mi teda vubec neslo, ale odrazy byly delsi...
Inac dobra prace :-)


Obrázek uživatele Zoid

Fajlito: No, když přesáhneš max. pre (usp/knife 300, scout 311). Tak při skoku nenabíráš rychlost, což tě zpomalí, většinou tak na 260 pre, pak to jde znova.

Já mívám u bhopu cyklus pre většinou 260-290-320 (zpomalení) -260-290-320 (zpomalení) - 260-290.. (ty hodnoty jsou tam jen abys pochopil jak to funguje, doopravdy to je pokaždé jinak) :)


Obrázek uživatele Duska

z toho jsem pochopil toto - děláš to blbě :D


Obrázek uživatele Anonym

Pokiaľ nemám scoutku čo iba vyzerá ako knife/usp, tak najskôr áno :D


Obrázek uživatele Zoid

Jinak to ani delat nejde :D :D


Obrázek uživatele Anonymous

Ten lj obrazok s rozbehom to co ma znamenat wosk? .. Vsak s tym nedas viac ako 230+ :-D .. Inak pekna praca, HF vsetkym, ktorí zacinaju :)


Obrázek uživatele Zoid

Já s tím dám klidně 245 a ty to víš... :D navíc tam píšu že by to měli dělat jinak ;)


Obrázek uživatele Anonymous

Ty si hax0r a to viem tiez :D

   

PUBLIC: 6 / 16
de_dust2
217.112.171.103:27015 Připojit přes Steam
AIM: 0 / 10
dgl_gowenna2003
217.112.171.103:27016 Připojit přes Steam
Deathmatch: 0 / 20
de_dust2
217.112.171.103:27017 Připojit přes Steam
GunGame: 0 / 16
gg_bridges
217.112.171.103:27019 Připojit přes Steam
AWP: 0 / 10
scout_india
217.112.171.103:27020 Připojit přes Steam
Paintball: 0 / 16
cs_paintball
217.112.171.103:27022 Připojit přes Steam
TeamSpeak 3: 11 / 512 ts3.gamester.cz:9987 Připojit na TeamSpeak 3 server
Internetové připojení serveru zabezpečuje společnost AVONET.
Servery jsou umístněny přímo na velkokapacitní lince ve Zlíně, čímž je zajištěna stabilita a rychlá odezva herních serverů.RSS kanál

Syndikovat obsah

Doporučujeme


Facebook a Twitter

gamester je na facebooku

Follow gamester_cz on Twitter


Credits

Gamester.cz je český portál nejen o legendární hře Counter Strike.


Author: PetaCZ
Design: www.ondrejcarda.com
CMS: Drupal založený na Nitobe

© 2006 Gamester.cz
Jakékoliv kopírování obsahu webu včetně převzetí či šíření článků je bez souhlasu autorů zakázáno.